D Dimer i Covid 19

Posted on May 18th, 2021

Šta je D dimer?

D dimer je mali proteinski fragment koji je prisutan u krvi u trenutku kada počne proces razgradnje krvnog ugruška. 

Da bi krv stalno cirkulisala i bila u tečnom stanju, telo izlučuje čitav niz sastojaka, koji imaju prokoagulantno i antikoagulantno dejstvo i stalno su u ravnoteži. U slučaju povrede, ili nekog patološkog stanja, ravnoteža i efekti koagulacionih mehanizama i supstanci u organizmu se menjaju. 

Organizam pokreće stvaranje krvnih ugrušaka nakon povrede, ali i u slučaju operacije, ili u slučaju ozbiljnih patoloških procesa, kada se stvaraju trombi u dubokim venama,  kada nastane plućna tromboembolija, ili u slučaju jako teškog oboljenja koje se naziva diseminovana intravaskularna koagulacija- DIK. 

Sva ova stanja su veoma ozbiljna i znak su da je obolelom potrebna medicinska nega. 

Jedan od veoma bitnih laboratorijskih parametara, čija je vrednost povišena u krvi u prethodno navedenim stanjima je D Dimer. 

Porast  nivoa D dimera uvek zahteva dodatna medicinska ispitivanja, koja imaju za cilj potvrdu dijagnoze- venske tromboze, plućne embolije ili diseminovane intravaskularne koagulacije. 

Povišen nivo D dimera može se javiti nakon operacija ili povreda, ili u slučaju malignih oboljenja. 

U  trudnoći je porast D dimera normalan, i do porođaja se vrednost D dimera može uvećati dva do četiri puta. 

Vrednosti D dimera rastu i tokom godina, pa kod ljudi koji imaju više od 80 godina, samo povišenje vrednosti D dimera, ne mora biti znak bolesti. 

Niske vrednosti D dimera su veoma značajne, jer  sa velikom verovatnoćom isključuju postojanje ugruška. 

Kako su povezani D dimer i Covid 19?

Tokom epidemije Covid 19, primećeno je povećanje vrednosti D dimera u ranim stadijumima ovog oboljenja. Povećanje D dimera je samo jedan od promenjenih laboratorijskih parametara. Menjaju se i vrednosti CRP-a, javlja se leukopenija, limfocitopenija, produženo protrombinsko vreme- PT, povišen nivo fibrinogena i LDH. Ova zapažanja promenjenih laboratorijskih parametra kod obolelih su višestruko potvrđena od strane lekara širom sveta, i evidentirana su u mnogim naučnim časopisima. Takođe, promene navedenih vrednosti se javljaju u svim uzrastnim grupama, i kod dece, i kod odraslih. 

Ukoliko se vrednosti D Dimera kod obolelih trostruko povise u odnosu na referentnu vrednost, velika je mogućnost nastanka venske tromboze, a kod četvorostruko povišenih vrednosti mogućnost smrtnog ishoda kod obolelih pacijenata se povećava. 

Glavni razlog koji stoji u osnovi povećanja vrednosti D dimera i nastanka sklonosti ka stvaranju krvnih ugrušaka kod obolelih od Covid 19, je u aktivaciji endotelnih ćelija koje oblažu krvne sudove. Ova aktivacija je veća kod ljudi koji i inače imaju probleme sa krvnim sudovima, kao što su dijabetičari, ljudi koji boluju od povišenog krvnog pritiska, nekih autoimunih oboljenja i slično. Endotelne ćelije  krvnih sudova su veoma aktivne tokom svakodnevnog života. One izlučuju NO- azot monoksid, prostaglandine    ( PG), različite faktore kontraktilnosti krvnih sudova ( endotelin i tromboxan A2), kao i angiotenzin II koji ima ulogu u održavanju vaskularnog tonusa. Endotelne ćelije imaju ulogu i u agregaciji trombocita, migraciji leukocita i stvaranju fibrina. 

https://www.nature.com/articles/s41392-020-00454-7/figures/1

Kod dece je primećena i pojava jedne forme vaskulitisa, koja se naziva Kawasaki vaskulitis, a u čijoj osnovi je takođe aktivacija endotela. 

Da bi se izdvojili pacijenti kod kojih je visok rizik od aktivacije endotela i posledičnog stvaranja krvnih ugrušaka u malim i velikim krvnim sudovima, i da bi se na vreme prepoznalo moguće zahvatanje većeg broja organa i multiorganske disfunkcionalnosti – MOD, veoma je važno još na početku bolesti meriti nivo D dimera, i u slučaju povišene vrednosti uvesti na vreme terapiju koja ima antikoagulansni efekat, tj sprečava stvaranje krvnih ugrušaka. Osim ove terapije, naučnici mnogo rade na ispitivanju i uvođenju lekova čiji je zadatak sprečavanje aktivacije endotela. 

Praćenjem pacijenata i redovnim kontrolama koje se obavljaju i nekoliko meseci nakon preležanog Covid 19 oboljenja, ustanovljeno je da čak četvrtina pacijenata ima povišene vrednosti D dimera 4 meseca nakon akutne bolesti. 

Smirivanje nivoa D dimera je znak oporavka i zaustavljanja različitih patoloških mehanizama dejstva Covid 19 infekcije. Još uvek su u toku ispitivanja kojima bi se na vreme umanjila aktivnost endotela i stvaranje svih faktora koji pogoršavaju prognozu, pa i D dimera. 

U međuvremenu je neophodno, još od perioda najranijeg detinjstva voditi računa o prevenciji, o čuvanju zdravlja, ne samo krvnih sudova, već organizma u celosti i svih organskih sistema. 

U Poliklinici Bocokić se svakodnevno može proveriti nivo D dimera. Analiza se radi u jutarnjim časovima, iz uzorka venske krvi. Nalaz je gotov u toku radnog vremena. Cena anlize je 2100 din. a dodatno se naplaćuje i uzimanje materijala- 100 din. Za više informacija možete nam se obratiti i telefonom na broj 018 57 27 95.


VAŽNO OBAVEŠTANJE

Molimo sve osobe koje imaju simptome ili sumnjaju da su obolele od Korona Virusa da kontaktiraju dežurnu epidemiološku službu instituta za javno zdravlje Niš na telefon: 060 411 94 16.

Mole se osobe koje imaju simptome i znake respiratorne infekcije da svoj dolazak obavezno najave telefonskim putem na broj 018 572 795 ili 061 63 23 053.

SVI PACIJENTI SA SIMPTOMIMA I ZNACIMA RESPIRATORNE INFEKCIJE U OBAVEZI SU DA PRE ULASKA U KLINIKU NAJAVE SVOJ DOLAZAK PRITISKOM NA ZVONO I SAČEKAJU DEŽURNOG LEKARA.

Hvala na razumevanju

Call Now ButtonPozovite nas