Opšta i interna medicina

Opšta i interna medicina

Interna medicina bavi se proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti
(bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr.).

 

Opšta medicina

Lekar opšte medicine ne samo da ima veliki značaj u prevenciji zdravlja ljudi, već i u slučaju da se bolest već javila, ima najvažniju ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o nastajanju bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u selekciji kandidata za specijalističke preglede.
Saznaj više: Lekar opšte medicine

 

Gastrolog:


Kako se pripremiti za pregled gastroenterologa?

Šta je sve potrebno i kako se pripremiti za pregled gastroenterologa
Saznaj više: Kako se pripremiti za pregled gastroenterologa?

Heliko bakterija

Heliko bakterija pripada gram negativnim bakterijama koje se mogu naći u stomaku.Otkrivena je 1982. god. od strane dvojice naučnika ( Barry Marshal i Robin Waren), i to kod ljudi koji su imali hronične digestivne tegobe.
Saznaj više: Heliko bakterija

Preventivni pregled stolice – FOB test

FOB TEST- test na okultno krvarenje – je laboratorijski test za dokazivanje prisustva okultne tj. skrivene krvi u uzorku stolice.
Saznaj više: FOB test

 

Kardiolog:


Kardiologija

U Poliklinici Bocokić, u odeljenju za internu medicinu rade lekari koji su eksperti iz oblasti kardiologije. Takođe, koriste se savremene dijagnostičke metode i izuzetno kvalitetni medicinski uređaji, na kojima se vrši pregled.
Saznaj više: Kardiologija