Opšta i interna medicina

Opšta i interna medicina

Interna medicina bavi se proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti
(bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr.).

 

Opšta medicina

Lekar opšte medicine ne samo da ima veliki značaj u prevenciji zdravlja ljudi, već i u slučaju da se bolest već javila, ima najvažniju ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o nastajanju bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u selekciji kandidata za specijalističke preglede.
Saznaj više: Lekar opšte medicine

 

Interna medicina

Interna medicina bavi se proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti (bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća i dr.).

 

Hematologija


Hematolog

Pregled hematologa podrazumeva razgovor sa lekarom o vašim trenutnim tegobama, kao i o eventualnoj istoriji vaše bolesti, prethodnim operacijama, oboljenjima prisutnim u vašoj porodici.
Saznaj više: Hematolog

Punkcija koštane srži

Dijagnostička procedura uzimanja uzorka koštane srži, kako bi se postavila dijagnoza hematološkog oboljenja.
Saznaj više: Punkcija koštane srži

 

Gastrologija


Kako se pripremiti za pregled gastroenterologa?

Šta je sve potrebno i kako se pripremiti za pregled gastroenterologa.
Saznaj više: Kako se pripremiti za pregled gastroenterologa?

Heliko bakterija

Heliko bakterija pripada gram negativnim bakterijama koje se mogu naći u stomaku.Otkrivena je 1982. god. od strane dvojice naučnika ( Barry Marshal i Robin Waren), i to kod ljudi koji su imali hronične digestivne tegobe.
Saznaj više: Heliko bakterija

Preventivni pregled stolice – FOB test

FOB TEST- test na okultno krvarenje – je laboratorijski test za dokazivanje prisustva okultne tj. skrivene krvi u uzorku stolice.
Saznaj više: FOB test

 

Nefrologija


Nefrolog

Nefrolog je lekar koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti bubrega, kao i ispitivanjem funkcije bubrega.
Saznaj više: Nefrolog

 

Kardiologija


Kardiologija

U Poliklinici Bocokić, u odeljenju za internu medicinu rade lekari koji su eksperti iz oblasti kardiologije. Takođe, koriste se savremene dijagnostičke metode i izuzetno kvalitetni medicinski uređaji, na kojima se vrši pregled.
Saznaj više: Kardiologija

EHO srca

Ultrazvuk srca ili ehokardiografija srca je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca.
Saznaj više: EHO srca

Holter EKG

Prilikom svakodnevnih lekarskih  pregleda uobičajena je praksa da lekar kardiolog, ili lekar opšte medicine-  uradi EKG. Na taj način pratimo srčani rad i frekvencu srčanih otkucaja i procenjujemo  u kakvom je stanju srčani mišić.
Saznaj više: Holter EKG

Dečija kardiologija

Dečija kardiologija je grana pedijatrije koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova dece.
Saznaj više: Dečija kardiologija

Pulmologija


Pulmolog

Pregled pulmologa/ pneumoftiziologa je pregled lekara interniste koji je specijalno obučen i ima veliko iskustvo u dijagnostici i lečenju oboljenja respiratornog sistema
Saznaj više: Pulmolog

Spirometrija

Spirometrija je test koji se koristi za procenu funkcije pluća, i to merenjem količine vazduha koju možete da udahnete, količine vazduha koju možete da izdahnete i brzine izdaha.
Saznaj više: Spirometrija

Bronhodilatatorni test

Ovaj test je bitan i koristi se za: dijagnostiku astme, praćenje efekata terapije kod ljudi koji boluju od astme, za razlikovanje astme od hronične opstruktivne bolesti pluća.
Saznaj više: Bronhodilatatorni test