Dečija kardiologija

Zdravo dete se igra

Dečija kardiologija je grana pedijatrije koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova dece.

Oboljenja srca su danas među najčešćim zdravstvenim problemima savremenog čoveka. Problemi sa srcem se mogu javiti već od rođenja (urođene srčane mane i poremećaji srčanog ritma), ali i u bilo kom uzrastu kada su u pitanju stečene bolesti. Kardiološki pregledi se rade i kod zdrave dece u okviru sistematskih preventivnih pregleda, kod sportista, u pripremi za veću hiruršku intervenciju i sl.

Najčešće kardiološke tegobe kod dece

Šum na srcu je najčešći pojedinačni uzrok upućivanja dece na pregled kod dečijeg kardiologa.  Najčešće dete nema nikakve tegobe. Od 100 pregledane dece sa šumom na srcu, samo jedno ima urođenu srčanu manu i zahteva dopunsku dijagnostiku i lečenje.

Dečija kardiologija se takođe bavi i drugim bolestima kardiovaskularnog sistema, otuda ukoliko vaše dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled kod dečijeg kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu/li>
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu/li>
 • glavobolju, krvarenje iz nosa
 • oticanje potkolenica

Usluge dečije kardiologije

Za otkrivanje strukturnih i funkcionalnih kardioloških problema, kao i poremećaja srčanog ritma, u našoj poliklinici Bocokić u Nišu na raspolaganju su sledeće metode:

 • Pregled dečijeg kardiologa sa EKG-om
 • Ehokardiografski pregled
 • 24h holter EKG
 • 24h ambulatorno merenje krvnog pritiska
 • Preventivni kardiološki pregled nakon COVID-a
 • Preventivni kardiološki pregled sportista

Vaš lekar:

dr Karin Vasić

U Poliklinici Bocokić u Nišu o zdravlju srca dece se brine naš dečiji kardiolog Dr sci. med. Karin Vasić specijalista pedijatrije i subspecijalista kardiologije


Zakažite pregled dečijeg kardiologa u Nišu

Pozovite nas na 018/572-795 ili zakažite pregled online