HbA1C- glikozilirani hemoglobin

Nivo vrednosti HbA1C koristi se za dugoročnu kontrolu regulisanosti nivoa glukoze u krvi kod bolesnika sa diabetes mellitusom.

Vrednost HbA1C reflektuje nivoe glukoze u prethodnih 6-8 nedelja.

Za ovu analizu nije potrebna posebna priprema pacijenta. Uzima se uzorak venske krvi. Cena analize je 1100 din., a rezultat je gotov u toku dana. Dodatno se naplaćuje 150 din. uzimanje materijala.

Na osnovu preporuka udruženja za lečenje dijabetesa, terapijski cilj bi trebalo da bude “skoro normalna glikemija” – nivo HbA1C ispod 7%. Preporuka je da se vrednost HbA1C određuje na:

  • šest meseci kod dobro regulisanog dijabetesa
  • svaka tri meseca kod loše kontrolisanog dijabetesa tipa 2 ili tipa 1, kao i kod novootkrivenih bolesnika.
  • barem jednom godišnje kod osoba koje imaju povećan rizik za nastanak šećerne bolesti

Određivanje nivoa HbA1C naročito je korisno za praćenje nivoa šećera u krvi kod dece obolele od dijabetesa.