HbA1C- glikozilirani hemoglobin

Nivo vrednosti HbA1C koristi se za dugoročnu kontrolu regulisanosti nivoa glukoze u krvi kod bolesnika sa diabetes mellitusom.

Vrednost HbA1C reflektuje nivoe glukoze u prethodnih 6-8 nedelja.

Za ovu analizu nije potrebna posebna priprema pacijenta. Uzima se uzorak venske krvi. Cena analize je 1000 din., a rezultat je gotov tokom sutrašnjeg dana od uzorkovanja krvi. Dodatno se naplaćuje 100 din. uzimanje materijala.

Na osnovu preporuka udruženja za lečenje dijabetesa, terapijski cilj bi trebalo da bude “skoro normalna glikemija” – nivo HbA1C ispod 7%. Preporuka je da se vrednost HbA1C određuje na:

  • šest meseci kod dobro regulisanog dijabetesa
  • svaka tri meseca kod loše kontrolisanog dijabetesa tipa 2 ili tipa 1, kao i kod novootkrivenih bolesnika.
  • barem jednom godišnje kod osoba koje imaju povećan rizik za nastanak šećerne bolesti

Određivanje nivoa HbA1C naročito je korisno za praćenje nivoa šećera u krvi kod dece obolele od dijabetesa.