Krvna slika i CRP

Brza i tačna analiza krvne slike u Nišu i tumačenje tumačenje povišenih CRP vrednosti – kod nad možete uraditi kompletnu krvnu sliku i analizu krvi koja određuje vrednost CRP.

KKS- Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. KKS uključuje 19 parametara–  broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), podvrste leukocita: neutrofili,( eozinofili, bazofili, monociti- MID ćelije), limfociti, hemoglobin i hematokrit

U našoj laboratoriji Kompletnu krvnu sliku možete uraditi svakodnevno, u periodu od 8-14h. Uzorak krvi se uzima ili iz prsta ili iz vene. Cena ove analize je 440 din, a minimalno vreme potrebno da se uradi je 30 min.

CRP- C reaktivni protein

To je analiza krvi koja je značajna za otkrivanje inflamatornog procesa,  autoimune bolesti ili nekroze tkiva.

Za ovu analizu nije potrebna posebna priprema pacijenta.

Da bismo odredili vrednost CRP potreban nam je uzorak krvi iz vene, ili iz prsta.

Ovaj protein stvara se u jetri, a spada u grupu proteina akutne faze, čiji se nivo značajno povećava u roku od 6-12h nakon početka infekcije ili akutnog zapaljenja. Nivo ovog proteina pratimo da bismo stekli zaključak o opširnosti neke infekcije, o toku bolesti, o oporavku nakon hirurške intervencije, ili u okviru praćenja neke teže hronične bolesti. Serumska koncentracija CRP> 10 mg/L sa velikom sigurnošću ukazuje na prisustvo inflamacije  ( 85% pacijenata sa bekterijskom infekcijom ima CRP >40 mg/L)

Povećan nivo CRP je značajan u sledećim zdravstvenim stanjima:

  • bakterijske, virusne ili gljivične infekciju
  • opekotine, trovanja, nagnječenja tkiva
  • prisustvo neke auto imune bolesti
  • prisustvo maligne bolesti
  • srčani udar (u akutnom infarktu miokarda povišen nivo CRP javlja se nakon 24-48h)
  • postojanje reumatske bolesti ( reumatski artritis, SLE, vasculitis)
  • nakon hirurške intervencije porast nastaje u prvih 48-72h, a zatim postepeno pada u roku od 7 dana
  • inflamatorne bolesti creva ( Kronova bolest, ulcerozni kolitis)

Sva ova stanja mogu biti praćena povećanjem nivoa CRP, a tumačenje nalaza je neophodno prilagoditi kliničkoj slici i tegobama pacijenta.

Cena ove analize je 800 din. Možete je uraditi svakog radnog dana i subotom od 8-14h , a rezultat je gotov u narednih pola sata.

Uz navedene cene naplaćuje se i uzorkovanje materijala dodatno 150 din.

Porast CRP se ranije javlja od porasta brzine sedimentacije eritrocita ( SE), a brzina vraćanja nivoa vrednosti CRP-a u referentne granice je brža od vraćanja nivoa sedimentacije eritrocita u referentne granice.  Porast brzine sedimentacije prati porast nivoa CRP.

Postoje situacije kada je ubrzana sedimentacija Er, a nivo CRP normalan. takav je slučaj sa anemijom.

Nivo CRP značajno više raste u bakterijskim nego u virusnim infekcijama, ali da bismo tačno zaljučili zbog čega je nastao povišen nivo CRP- potrebno je odrediti i nivo prokalcitonina- čija sinteza je stimulisana bakterijskom infekcijom, ali ne i virusnom)

CRP < 40 mg/L- početna inflamacija/ virusna infekcija

CRP od 40- 200 mg/L – aktivna inflamacija ili bakterijska infekcija

CRP> 500 mg/L- raširena bakterijska infekcija

Snižene koncentracije CRP u serumu su bez kliničkog značaja.

Lažno povišena vrednost CRP u serumu može se javiti u trudnoći ( treći trimestar), u slučaju gojaznosti ili u slučaju lipemičnog seruma.