Krvna slika i CRP

KKS- Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. KKS uključuje 19 parametara–  broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW), podvrste leukocita: neutrofili,( eozinofili, bazofili, monociti- MID ćelije), limfociti, hemoglobin i hematokrit

U našoj laboratoriji Kompletnu krvnu sliku možete uraditi svakodnevno, u periodu od 8-14h. Uzorak krvi se uzima ili iz prsta ili iz vene. Cena ove analize je 380 din, a vreme potrebno da se uradi je do 30 min.

 

CRP- C reaktivni protein

To je analiza krvi koja je značajna za otkrivanje inflamacije bilo gde u organizmu.

Da bismo uradili ovu analizu potreban nam je uzorak krvi iz vene, ili iz prsta, i nije potrebna posebna priprema za izvođenje ove analize. Ovaj protein stvara se u jetri, a spada u grupu proteina akutne faze, čiji se nivo povećava u roku od 6-12h nakon početka infekcije. Nivo ovog proteina pratimo da bismo stekli zaključak o opširnosti neke infekcije, o toku bolesti, o oporavku nakon hirurške intervencije, ili u okviru praćenja neke teže hronične bolesti.

Povećan nivo CRP je značajan u sledećim zdravstvenim stanjima:

  • bakterijske, virusne ili gljivične infekciju
  • zapaljenje bilo kog porekla
  • prisustvo neke auto imune bolesti
  • prisustvo maligne bolesti
  • mogućnost srčanog udara
  • postojanje reumatske bolesti

Sva ova stanja mogu biti praćena povećanjem nivoa CRP, a tumačenje nalaza je neophodno prilagoditi kliničkoj slici i tegobama pacijenta.

Cena ove analize je 400 din. Možete je uraditi svakog radnog dana i subotom od 8-14h , a rezultat je gotov u narednih pola sata.

Uz navedene cene naplaćuje se i uzorkovanje materijala dodatno 100 din.