D Dimer i Covid 19

Objavljeno: 18.05.2021, Dragan Jankovic

Šta je D dimer?

D dimer je mali proteinski fragment koji je prisutan u krvi u trenutku kada počne proces razgradnje krvnog ugruška. 

Da bi krv stalno cirkulisala i bila u tečnom stanju, telo izlučuje čitav niz sastojaka, koji imaju prokoagulantno i antikoagulantno dejstvo i stalno su u ravnoteži. U slučaju povrede, ili nekog patološkog stanja, ravnoteža i efekti koagulacionih mehanizama i supstanci u organizmu se menjaju. 

Organizam pokreće stvaranje krvnih ugrušaka nakon povrede, ali i u slučaju operacije, ili u slučaju ozbiljnih patoloških procesa, kada se stvaraju trombi u dubokim venama,  kada nastane plućna tromboembolija, ili u slučaju jako teškog oboljenja koje se naziva diseminovana intravaskularna koagulacija- DIK. 

Sva ova stanja su veoma ozbiljna i znak su da je obolelom potrebna medicinska nega. 

Jedan od veoma bitnih laboratorijskih parametara, čija je vrednost povišena u krvi u prethodno navedenim stanjima je D Dimer. 

Porast  nivoa D dimera uvek zahteva dodatna medicinska ispitivanja, koja imaju za cilj potvrdu dijagnoze- venske tromboze, plućne embolije ili diseminovane intravaskularne koagulacije. 

Povišen nivo D dimera može se javiti nakon operacija ili povreda, ili u slučaju malignih oboljenja. 

U  trudnoći je porast D dimera normalan, i do porođaja se vrednost D dimera može uvećati dva do četiri puta. 

Vrednosti D dimera rastu i tokom godina, pa kod ljudi koji imaju više od 80 godina, samo povišenje vrednosti D dimera, ne mora biti znak bolesti. 

Niske vrednosti D dimera su veoma značajne, jer  sa velikom verovatnoćom isključuju postojanje ugruška. 

Kako su povezani D dimer i Covid 19?

Tokom epidemije Covid 19, primećeno je povećanje vrednosti D dimera u ranim stadijumima ovog oboljenja. Povećanje D dimera je samo jedan od promenjenih laboratorijskih parametara. Menjaju se i vrednosti CRP-a, javlja se leukopenija, limfocitopenija, produženo protrombinsko vreme- PT, povišen nivo fibrinogena i LDH. Ova zapažanja promenjenih laboratorijskih parametra kod obolelih su višestruko potvrđena od strane lekara širom sveta, i evidentirana su u mnogim naučnim časopisima. Takođe, promene navedenih vrednosti se javljaju u svim uzrastnim grupama, i kod dece, i kod odraslih. 

Ukoliko se vrednosti D Dimera kod obolelih trostruko povise u odnosu na referentnu vrednost, velika je mogućnost nastanka venske tromboze, a kod četvorostruko povišenih vrednosti mogućnost smrtnog ishoda kod obolelih pacijenata se povećava. 

Glavni razlog koji stoji u osnovi povećanja vrednosti D dimera i nastanka sklonosti ka stvaranju krvnih ugrušaka kod obolelih od Covid 19, je u aktivaciji endotelnih ćelija koje oblažu krvne sudove. Ova aktivacija je veća kod ljudi koji i inače imaju probleme sa krvnim sudovima, kao što su dijabetičari, ljudi koji boluju od povišenog krvnog pritiska, nekih autoimunih oboljenja i slično. Endotelne ćelije  krvnih sudova su veoma aktivne tokom svakodnevnog života. One izlučuju NO- azot monoksid, prostaglandine    ( PG), različite faktore kontraktilnosti krvnih sudova ( endotelin i tromboxan A2), kao i angiotenzin II koji ima ulogu u održavanju vaskularnog tonusa. Endotelne ćelije imaju ulogu i u agregaciji trombocita, migraciji leukocita i stvaranju fibrina. 

https://www.nature.com/articles/s41392-020-00454-7/figures/1

Kod dece je primećena i pojava jedne forme vaskulitisa, koja se naziva Kawasaki vaskulitis, a u čijoj osnovi je takođe aktivacija endotela. 

Da bi se izdvojili pacijenti kod kojih je visok rizik od aktivacije endotela i posledičnog stvaranja krvnih ugrušaka u malim i velikim krvnim sudovima, i da bi se na vreme prepoznalo moguće zahvatanje većeg broja organa i multiorganske disfunkcionalnosti – MOD, veoma je važno još na početku bolesti meriti nivo D dimera, i u slučaju povišene vrednosti uvesti na vreme terapiju koja ima antikoagulansni efekat, tj sprečava stvaranje krvnih ugrušaka. Osim ove terapije, naučnici mnogo rade na ispitivanju i uvođenju lekova čiji je zadatak sprečavanje aktivacije endotela. 

Praćenjem pacijenata i redovnim kontrolama koje se obavljaju i nekoliko meseci nakon preležanog Covid 19 oboljenja, ustanovljeno je da čak četvrtina pacijenata ima povišene vrednosti D dimera 4 meseca nakon akutne bolesti. 

Smirivanje nivoa D dimera je znak oporavka i zaustavljanja različitih patoloških mehanizama dejstva Covid 19 infekcije. Još uvek su u toku ispitivanja kojima bi se na vreme umanjila aktivnost endotela i stvaranje svih faktora koji pogoršavaju prognozu, pa i D dimera. 

U međuvremenu je neophodno, još od perioda najranijeg detinjstva voditi računa o prevenciji, o čuvanju zdravlja, ne samo krvnih sudova, već organizma u celosti i svih organskih sistema. 

U Poliklinici Bocokić se svakodnevno može proveriti nivo D dimera. Analiza se radi u jutarnjim časovima, iz uzorka venske krvi. Nalaz je gotov u toku radnog vremena. Cena anlize je 2100 din. a dodatno se naplaćuje i uzimanje materijala- 100 din. Za više informacija možete nam se obratiti i telefonom na broj 018 57 27 95.