Tim doktora

 

Dr Ljubiša Bocokić

Specijalista urologije, osnivač i vlasnik Poliklinike i laboratorije Bocokić

Dr Ljubiša Bocokić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1977. godine i od tada radi kao vojni lekar. Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu završava specijalizaciju iz oblasti Urologije 1989. Kao lekar specijalista Urolog radi u Vojnoj Bolnici Niš, gde postiže značajne rezultate u radu sa pacijentima i vrši dužnost načelnika odeljenja za Urologiju. Nakon toga osniva privatnu praksu iz oblasti urologije, koja se razvija i širi i do današnjih dana.

Član je Lekarske Komore Srbije.

 

 

Dr Aleksandra Bocokić Stefanović

Specijalista kliničke imunologije

Dr Aleksandra Bocokić Stefanović diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 2004. godine. Diplomski rad radi na temu teških oblika psorijaze, a kasnije se usmerava na edukaciju i specijalizaciju iz oblasti imunologije. Specijalizaciju završava 2012. godine pod mentorstvom najboljih kliničkih imunologa Univerziteta u Nišu. U svom radu ima holistički pristup, registrovani je lekar kvantne medicine i akupunkture, master iz oblasti NLP-a. Član je Lekarske komore Srbije.

Od samog završetka fakulteta, iskustvo stiče u privatnoj medicinskoj praksi, a trenutno je u vrhu organizacije rada u Poliklinici Bocokić.

 

Prim. dr sc. med. Ružica Janković Tomašević

Specijalista interne medicine, kardiolog

Dr Ružica Janković Tomašević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1995. godine. Dve godine kasnije počinje specijalizaciju iz oblasti interne medicine koju završava 2002. Titulu Magistra medicinskih nauka stiče 2003. godine na temu Akutni infarkt miokarda kod osoba ženskog pola. Tokom specijalističkih studija radi kao lekar u Jedinici intenzivne nege i član je Pace-Maker Centra Kliničkog centra u Nišu. Postaje Primarius 2008. godine.

Stručno se usavršava za invazivne hemodinamske poremećaje na Institutu za Kardio vaskularne bolesti, Dedinje, Beograd i u jedinici intenzivne nege u Berlinu (Charite Campus Virchow Klinicum). Učestvuje u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima iz oblasti kardiologije.

Član je većeg broja strukovnih i naučnih asocijacija: Srpsko Lekarsko Društvo, Lekarska Komora Srbije, European Society of Cardiology, Yu Echo Society.

Doktor nauka postaje 2016. godine kada brani doktorsku tezu na Univerzitetu u Beogradu, a tema je GDF -15 kod bolesnika sa srčanom slabošću.

Od 2014. godine deo je lekarskog tima Poliklinike Bocokić. Njeno posebno interesovanje je lečenje hipertenzije i drugih kardiovaskularnih bolesti kod menopauzalnih žena.

dr Valentina Mitić

Specijalista interne medicine, kardiolog

Kardiolog

Dr Valentina Mitić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 2004 godine.  Dve godine kasnije  počinje stručno usavršavanje u Institutu  za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”  gde je i danas zaposlena.

Specijalizaciju iz oblasti Interna medicina, je završila na Medicinskom fakultetu u Nišu 2016 god.  Doktorske akademske studije upisuje 2015 god. na Medicinskom fakultetu u Nišu i trenutno radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti  ”kardiologija”.

Član je većeg broja strukovnih i naučnih asocijacija: Evropsko udruženje Kardiologa,  Udruženje Kardiologa Srbije,  Evropsko udruženje za Atrijalnu Fibrilaciju, Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju i rehabilitaciju, Srpsko Lekarsko Društvo, Lekarska Komora Srbije

Autor je i koautor preko 30 radova i saopštenja publikovanih na domaćim i inostranim kongresima kardiologa i internista.

Dr Radmila Vučković

Specijalista medicinske biohemije

Dr Radmila Vučković diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1972. Godine. Od tada radi kao lekar opšte prakse u Medicinskom centru u Prokuplju i Domu Zdravlja, Niš. Specijalizaciju iz Medicinske biohemije završava 1980. godine u KC Niš i Vojnoj bolnici u Nišu. Od 1980. do 2012. zaposlena je u Domu zdravlja Niš, gde osniva prvu biohemijsku laboratoriju i radi kao načelnik laboratorijske i radiološke dijagnostike. Sada je odgovorni specijalista medicinske biohemije u laboratoriji Poliklinike Bocokić.

 

Dr Emina Dimitrijević

Specijalista interne medicine, kardiolog
Dr Emina Dimitrijević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1998. godine. Od 2000.godine radi na Klinici za kardio vaskularne bolesti, KC Niš, gde završava specijalizaciju iz interne medicine 2007. godine. Radi na odeljenju interventne kardiologije. Trenutno je šef kabineta za hipertenziju u KC Niš, a lekarskom timu Poliklinike Bocokić pridružuje se 2014. godine.

 

Prim. dr Radiša Vitas

Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

Dr Radiša Vitas je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 1982 godine. Nekoliko godina nakon toga radi kao lekar u Ribarskoj banji, a zatim počinje specijalizaciju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu iz interne medicine, koju završava 1990. godine. Kao lekar specijalista radi u Vojnoj bolnici Niš. Subspecijalista gastroenterohepatologije postaje 2001. godine. Titulu primarijusa stiče 2009. godine. Pored toga, uspešno je vršio i dužnosti Upravnika Vojne bolnice Niš.

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije. Objavljuje devet autorskih radova u časopisima na Sci listi, i koautor je više naučnih radova. Završava Nacionalnu školu ultra zvuka, kao i Školu ultrazvuka Jefferson Univerziteta.

Ponosni smo što je ovaj ugledni lekar deo tima Poliklinike Bocokić.

 

Prim. dr Nenad Marković

Specijalista radiologije

Dr Nenad Marković diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1976. god. Specijalizaciju iz oblasti radiologije završava na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 1986. god. Od tada radi u Vojnoj bolnici, Niš gde vrši dužnost načelnika radiološkog odeljenja punih osam godina. Zvanje Primarijusa stiče 2001. godine.

Ultrazvučna dijagnostika kojom se dr Marković bavi je neophodan deo svakog kliničkog pregleda.

Dobar je prijatelj, saradnik i konsultant Poliklinike Bocokić.

 

ing. Dejan Stepanović

Laboratorijski tehničar, inženjer tehnologije

Dejan je 1998. godine završio srednju medicinsku školu “Dr Milenko Hadžić” u Nišu, smer laboratorijski tehničar. Osnovne studije iz prehrambenog inženjerstva/ tehnologije završava na Univerzitetu u Nišu 2004. godine.

Dejan je takođe od 2009. godine licencirani medicinski radnik i član Nacionalne asocijacije zdravstvenih radnika Niš, kao i komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

 

Bojana Christodoulu

Master of Education (Applied linguistics), Administrator posla

Bojana Christodoulu je diplomirala 1998. god. na Filozofskom Fakultetu, Odsek anglistika, Univerziteta u Nišu. Odlazi na Kipar gde studira grčki jezik na Univerzitetu Kipar (University of Cyprus) a zatim stiče zvanje Master of Education (Applied Linguistics/ Primenjena lingvistika) na Open University u Londonu.

Od samog osnivanja Poliklinike Bocokić je u timu, organizuje i koordinira saradnju lekara i pacijenata.

 

 

 

Dr Andrija Hofman,

Lekar opšte medicine

Dr Andrija Hofman je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Srbija 2014. godine. Po završetku staža i polozenog stručnog ispita postaje aktivni sportski lekar u „FSTO“ Prokuplje u periodu od 2014 – 2016. godine,  gde je pratio reprezentaciju kako na domaćim tako i na utakmicama u inostranstvu. Volonter je u Crvenom krstu i HMP u Nišu. Član je Lekarske komore Srbije a od 2018. te godine postaje deo lekarskog tima Poliklinike Bocokić.

 

 

 

 

Julija Joković, medicinska sestra

Julija Joković, medicinska sestra završila je srednju medicinsku školu dr Milenko Hadžić 2005. godine u Nišu. Od tada stiče praksu i iskustvo volontirajući u renomiranim zdravstvenim ustanovama. Nastavlja edukaciju na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Nišu, te je trenutno na trećoj godini studija.  Poliklinici Bocokić se priključuje 2018. godine.