D Dimer

D dimer je produkt degradacije (razlaganja) fibrina i ukazuje na aktuelnu aktivaciju procesa zgrušavanja krvi.

Kada se radi analiza?

Merenje nivoa D dimera u krvi se radi u cilju otkrivanja ili  isključivanja duboke venske tromboze, plućne embolije, diseminovane  intravaskularne koagulacije (dik) ili praćenja ovih stanja.
U novije vreme, D dimer se prati u toku Covid 19 oboljenja, ali i nakon preležanog oboljenja i služi kao pokazatelj ozbiljnosti bolesti.

Normalne vrednosti D Dimera

Normalne vrednosti D dimera su < ili = 500 ng/ml

Povišen D Dimer

Povišene vrednosti D dimera najčešće se javljaju u sledećim kliničkim stanjima:

 • duboka venska tromboza
 • diseminovana intravaskularna koagulacija- DIK
 • nakon hirurških intervencija ( posle neke operacije)
 • u toku krvarenja
 • kod hematoma, nakon težih povreda
 • plućna tromboembolija
 • neka oboljenja jetre
 • u trudnoći- povećanje D dimera u trudnoći najčešće je normalno
 • u toku nekih malignih bolesti
 • nakon ujeda otrovne zmije
 • u toku Covid 19 oboljenja

Analiza D dimer je jako korisna analiza u slučaju akutnog moždanog udara- šloga, kada je vrednost visoka, i isključuje neka druga neurološka oboljenja.

Treba biti oprezan prilikom tumačenja nalaza, jer su moguće i lažno povišene vrednosti, i to najčešće u sledećim situacijama: u slučaju da je serum lipemičan ( povišen nivo triglicerida u krvi), u slučaju povišenih vrednosti bilirubina u krvi, i u slučaju da je povišen reumatoidni faktor ( kod obolelih od reumatskih bolesti).

Povišene vrednosti D dimera, zbog svoje nespecifičnosti i zbog prethodno pomenutih situacija u kojima je D dimer lažno visok, neophodno je ispitivanje i praćenje kliničkog stanja i simptoma od strane lekara koji pacijenta prati- hirurg, vaskularni hirurg, kardiolog.

NIZAK D dimer

Postoje i situacije u kojima je vrednost D dimera niska. Nađeno je da kod ljudi koji imaju nedostatak faktora koagulacije broj XIII, D dimer neće porasti, čak ni u slučaju prisutnog velikog tromba.

 Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci, najbolje je raditi analizu u ranim jutarnjim časovima, bez doručka. Za skupljanje venske krvi koristi se epruveta ispunjena citratom, koja se mora popuniti na adekvatan način- do obeleženog nivoa, i odmah nakon uzorkovanja- epruveta se mora promešati.
Analiza je gotova u toku dana i cena analize je 2100 dinara. Dodatno se naplaćuje 150 din. uzorkovanje materijala

Priprema
Za ovu analizu nije potrebna posebna priprema.