Opšti pregled urina i urinokultura

OPŠTI PREGLED URINA– jedan od osnovnih pregleda koji je potrebno i neophodno obaviti svakom čoveku, jer ima veliki klinički značaj. Tokom ovog pregleda analiziraju se fizička i hemijska svojstva mokraće, kao i sediment urina, te se obraća pažnja na  boju, bistrinu, miris, ph vrednost, specifičnu težinu mokraće, prisustvo askorbinske kiseline u mokraći, prisustvo proteina u mokraći, prisustva krvi u mokraći, šećera, ketona, nitrita i leukocita. Ovim pregledom se mogu otkriti i sitnije čestice peska u mokraći.

Cena opšteg pregleda urina je 250 din. Potrebno je doneti prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Kod nas u laboratoriji možete dobiti besplatne plastične sterilne bočice za uzorkovanje urina. Analize su gotove istog dana. Laboratorija radi svakog radnog dana od 8h ujutru, i subotom.


Pored opšteg pregleda urina, u nekim situacijama je neophodno uraditi i pregled koji se naziva URINOKULTURA sa biogramom i antibiogramom- B+AB. Ovaj pregled odnosi se na otkrivanje prisustva i identifikaciju bakterija u mokraći,  a zatim i proveru osetljivosti bakterija na antibiotike i nalaženje najboljeg antibiotika za lečenje infekcije.

Cena urinokulture sa biogramom i antibiogramom je 550 din. Potrebno je doneti prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Kod nas u laboratoriji možete besplatno dobiti plastične sterilne bočice za uzorkovanje urina. Analize su gotove za tri do četiri radna dana.  Laboratorija radi svakog radnog dana od 8h ujutru, i subotom.

Važno je odrediti broj bakterija u datoj količini urina. Broj bakterija veći od 100 000/ml urina izaziva infekciju.

Ukoliko ste koristili antibiotik u terapiji i odmah dali uzorak urina na pregled, moguće je da se u tom uzorku ne nađu bakterije. Iz tog razloga, preporučeno je bar tri dana pauze nakon uzimanja antibiotske terapije.

Takođe, ukoliko pijete velike doze vitamina C ( askorbinske kiseline)– to može uticati na usporen razvoj bakterija u urinokulturi.

Diuretici su lekovi koji povećavaju količinu izlučenog urina, pa prevelika količina urina može uticati na to da se dobije prividno smanjena koncentracija bakterija u ispitivanom uzorku urina.

Kod male dece ili beba, uzorak urina se prikuplja pomoću posebnih za to namenjenih sterilnih plastičnih kesica. Ove kesice se pričvršćuju oko dečijih genitalija i čeka se da dete mokri direktno u tu kesicu.