Ispitivanje uzroka neplodnosti

U Poliklinici Bocokić se može obaviti kompletno ispitivanje uzroka neplodnosti kod muškaraca, kao i ordinirati odgovarajuća terapija, kojom bi se pomoglo i ostvarilo začeće deteta.

Kod nekih parova je začeće i dobijanje deteta prirodan i lak proces. Sa druge strane, u slučaju da do trudnoće ne dođe i nakon godinu dana seksualnih odnosa bez kontracepcije, smatra se da postoji neplodnost. U Srbiji, čak 10-15% parova ima problema sa začećem deteta, a u 40% slučajeva uzrok neplodnosti potiče od strane muškarca.Za plodnost muškaraca najbitniji su kvalitet i količina sperme, pa se tako i najčešći uzroci steriliteta vezani za proizvodnju i funkcionalnost spermatozoida.

Analize kojima se utvrđuje uzrok neplodnosti

U svrhu ispitivanja neplodnosti, neophodno je uraditi

  • Urološki pregled (kako izgleda urološki pregled) cena 3600 din.
  • Pregled semene tečnosti- spermogram– sperma za pregled dobija se masturbacijom, nakon apstinencije koja traje dva do pet dana. Uzorak se prikuplja u sterilnu bočicu, i u roku od 30-60 minuta pregleđuje. Zbog toga što je veoma bitna brzina pregleda uzorka, da biste uradili spermogram u našoj ordinaciji, neophodno je zakazivanje termina i dogovor sa lekarom. Cena je 2500 din.
  • Tumačenje nalaza spermograma – nakon učinjenog spermograma, neophodan je ponovni susret sa urologom, kako bi lekar pregledao nalaz i doneo odluku o daljem lečenju. Cena je 3600 din.
  • Ispitivanje hormonskog statusa – hormonski disbalansi mogu se javiti i kod muškaraca, najčešće usled prisustva nekih tumora na hipofizi, usled urođenog nedostatka FSH i LH, ili usled upotrebe steroida i anabolika. U konsultaciji sa urologom, a u laboratoriji u okviru naše poliklinike, možete odmah dati krv i uraditi neophodne analize hormona. Više o laboratoriji Bocokić
  • ASA- određivanje nivoa antispermatozoidnih antitela. Nakon neke povrede ili infekcije, a nekada i iz nepoznatih razloga, moguća je pojava ovih antitela koja jako loše utiče na plodnost. Analiza ASA se radi iz venske krvi, u laboratoriji Poliklinike Bocokić po ceni od 1500 din.
  • Ultrazvučni pregled testisa i skrotuma– ovaj pregled služi kako bi se stekao uvid u lokaciju, veličinu testisa, stanje i prohodnost ejakulatornih puteva. Za ovaj pregled nije potrebna priprema, ali je neophodno zakazivanje. Cena pregleda je 4000 din.
  • Genetska testiranja – nekada je neophodno uraditi genetsku analizu hromozoma muškaraca- kariotip. Ova analiza radi se u saradnji sa savremenim laboratorijama, kao uzorak za analizu koristi se venska krv, a cena ove analize je 11000 din.

 

Vaš lekar

dr Ljubiša Bocokić
dr Zoran Đorđević
dr Nenad Marković

Ispitivanje uzroka neplodnosti je timski posao,
koji rade urolozi, dr Ljubiša Bocokić, dr Zoran Đorđević, dr Goran Luković i radiolog, dr Nenad Marković, uz podršku tima naše medicinske laboratorije.


Zakažite pregled

Pozovite nas na 018/572-795 ili zakažite pregled online