Ispitivanje uzroka neplodnosti

U Poliklinici Bocokić se može obaviti kompletno ispitivanje uzroka neplodnosti kod muškaraca, kao i ordinirati odgovarajuća terapija, kojom bi se pomoglo i ostvarilo začeće deteta.

Kod nekih parova je začeće i dobijanje deteta prirodan i lak proces. Sa druge strane, u slučaju da do trudnoće ne dođe i nakon godinu dana seksualnih odnosa bez kontracepcije, smatra se da postoji neplodnost. U Srbiji, čak 10-15% parova ima problema sa začećem deteta, a u 40% slučajeva uzrok neplodnosti potiče od strane muškarca.Za plodnost muškaraca najbitniji su kvalitet i količina sperme, pa se tako i najčešći uzroci steriliteta vezani za proizvodnju i funkcionalnost spermatozoida.

U svrhu ispitivanja neplodnosti, neophodno je uraditi

  • Urološki pregled (kako izgleda urološki pregled) cena 2400 din.
  • Pregled semene tečnosti- spermogram– sperma za pregled dobija se masturbacijom, nakon apstinencije koja traje dva do pet dana. Uzorak se prikuplja u sterilnu bočicu, i u roku od 30-60 minuta pregleđuje. Zbog toga što je veoma bitna brzina pregleda uzorka, da biste uradili spermogram u našoj ordinaciji, neophodno je zakazivanje termina i dogovor sa lekarom. Cena je 2500 din.
  • Tumačenje nalaza spermograma – nakon učinjenog spermograma, neophodan je ponovni susret sa urologom, kako bi lekar pregledao nalaz i doneo odluku o daljem lečenju. Cena je 2400 din.
  • Ispitivanje hormonskog statusa – hormonski disbalansi mogu se javiti i kod muškaraca, najčešće usled prisustva nekih tumora na hipofizi, usled urođenog nedostatka FSH i LH, ili usled upotrebe steroida i anabolika. U konsultaciji sa urologom, a u laboratoriji u okviru naše poliklinike, možete odmah dati krv i uraditi neophodne analize hormona. Više o laboratoriji Bocokić
  • ASA- određivanje nivoa antispermatozoidnih antitela. Nakon neke povrede ili infekcije, a nekada i iz nepoznatih razloga, moguća je pojava ovih antitela koja jako loše utiče na plodnost. Analiza ASA se radi iz venske krvi, u laboratoriji Poliklinike Bocokić po ceni od 1100 din.
  • Ultrazvučni pregled testisa i skrotuma– ovaj pregled služi kako bi se stekao uvid u lokaciju, veličinu testisa, stanje i prohodnost ejakulatornih puteva. Za ovaj pregled nije potrebna priprema, ali je neophodno zakazivanje. Cena pregleda je 2800 din.
  • Genetska testiranja – nekada je neophodno uraditi genetsku analizu hromozoma muškaraca- kariotip. Ova analiza radi se u saradnji sa savremenim laboratorijama, kao uzorak za analizu koristi se venska krv, a cena ove analize je 9000 din.

 

Vaš lekar

Ispitivanje uroka neplodnosti je timski posao,
koji rade urolozi, dr Ljubiša Bocokićdr Branko Potić, dr Zoran Đorđević i radiolog, dr Nenad Marković, uz podršku tima naše medicinske laboratorije.


Zakažite pregled

Pozovite nas na 018/572-795 ili zakažite pregled online