Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca ili ehokardiografija srca je neinvazivna i potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i velikih krvnih sudova srca. Tokom ovog pregleda posmatra se rad i funkcionalnost srčanih zalistaka, posmatra se i meri debljina zida srčanih komora i pretkomora, posmatra se da li svi delovi srčanog mišića rade i tačno se meri snaga rada srčanog mišića. Ovim pregledom se sagladava i stanje srčane maramice, pregled je veoma detaljan, a može da se radi odraslim ljudima, ali i deci- kako bi se otkrilo postojanje neke urođene srčane mane.

Ultrazvuk srca radi se dok pacijent leži okrenut na levi bok sa podignutom levom rukom iznad glave. Pregled se vrši pomoću posebne ultrazvučne sonde na koju se nanosi gel, a zatim se sonda prislanja na grudni koš i tom prilikom šalje i prima ultrazvučne talase.

Ultrazvučni pregledi se moraju zakazati. Eho srca, kao i sve kardiološke preglede za odrasle , u Poliklinici Bocokić obavlja doktor medicinskih nauka, spec. interne medicine Ružica Janković Tomašević.

Ultrazvuk srca kod dece: ova vrsta pregleda radi se kako bismo dobili podatke o morfologiji srčanog mišića, o stanju srčanih zalistaka, o dimenzijama srčanih šupljina, i o brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Ova metoda je potpuno bezbolna, i neinvazivna i može da se primenjuje u najranijem dobu života- kod sasvim maloh beba.

Preporuka je da ultrazvučni pregled srca preventivno uradi svako dete, da bi se na vreme uočile urođene srčane mane i blagovremeno pomoglo detetu.
Cena ultrazvučnog pregleda srca ( ehokardiografije srca) je 4000 din.